Studenti a daně.

Studenti, odvedli jste už nějaké peníze na dani z příjmu? To neznamená, že jste o ně definitivně přišli! Důležitá je sleva na poplatníka. Nejen studenti, ale všichni poplatníci, kterým v kalendářním roce vznikne přeplatek na dani, mohou žádat v následujícím roce o jeho vrácení.

Kdy vzniká nárok na vrácení daně?

Přeplatek souvisí s možností uplatnit daňovou slevu na poplatníka. Většina studentů nepracuje celý rok, ale jen pár měsíců či část roku. Zaměstnavatel může v každém měsíci uplatnit 1/12 daňových slev, zbytek musí odvést jako zálohovou daň. Slevu na poplatníka máte nárok uplatnit v plné výši za kalendářní rok. Slevu na studenta, lze uplatnit jen za měsíce, ve kterých jste pracovali. Sleva na studenta pro rok 2016 činí 4 020 Kč.

Jsou studenti povinní podávat daňové přiznání?

Studenti obvykle nemají povinnost podávat daňové přiznání. Máte-li příjem pouze u jednoho zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů, kteří následují za sebou, vše za vás odvedl a zaevidoval zaměstnavatel. Pokud jste pracovali současně na více brigádách, vzniká vám povinnost podat daňové přiznání. Pokud si student zařídí souběžně dvě brigády, např. jednu dopoledne a druhou odpoledne, jeho příjem bude snížen o patnáctiprocentní daň. Růžové prohlášení, tedy slevu na poplatníka a na studenta, může mít podepsané jen u jednoho zaměstnavatele. Z obou brigád si vyžádejte potvrzení o příjmech se závislé činnosti. V následujícím roce podejte daňové přiznání, kde vám vyjde přeplatek ve výši zaplacené daně. Ten vám příslušný finanční úřad na základě žádosti vyplatí zpět.

Podat daňové přiznání je výhodné

Studenti, pokud jste pracovali část roku na zkrácený úvazek a odváděli jste z hrubé mzdy daň z příjmu, je výhodné si podat daňové přiznání. Zaměstnavatel ve vašem případě uplatnil pouze měsíční slevu na poplatníka 2070 Kč, přičemž máte nárok na na její plnou výši 24 840 Kč. V daňovém přiznání tak žádáte o vratku daně, kterou jste ze mzdy zaplatili. Přeplatek vznikne studentům, kteří pracovali méně než 12 měsíců v roce! Máte-li na konci roku pocit, že vám vznikl přeplatek na daní, požádejte zaměstnavatele o zúčtování ročních záloh daně. O vrácení daně žádáte prostřednictvím daňové přiznání, které podáte na příslušném finančním úřadě, nejpozději však do 1. dubna následujícího roku.

Výpočet a podmínky

Pokud jste pracovali šest měsíců v roce, vyčerpali jste jen polovinu částky daňové slevy. Byla-li vám během šesti měsíců odvedena zálohová daň, můžete požadovat navrácení části, kterou by pokryla daňová sleva za zbývajících půlrok, který jste nepracovali. Podmínkou pro uplatnění slevy na poplatníka je mít podepsané prohlášení poplatníka k dani, tzv. růžový papír, který vám dává možnost uplatňovat slevy na daních. Slevy lze v jednom měsíci uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Příjem z brigády a uplatnění slev na dani zároveň nebrání rodičům studenta do 26 let uplatňovat slevu na dítě.