Švarcsystém. Jaké jsou jeho znaky?

Kdy se jedná o švarcsystém?

Pokud si zřídíte živnostenský list a nechcete být součástí švarcsystému, musí se jednat o vztah mezi vámi a firmou, jako o vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Nesmí se jednat o vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Nezapomeňte, že jako OSVČ vystupujete samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Co je to švarcsystém?

Jedná se o ekonomickou činnost, kdy osoby vykonávají pro zaměstnavatele běžné činnosti, nejsou jeho zaměstnanci, ale vystupují jako podnikatelé. Jde o výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Proč název švarcsystém? Systém je pojmenovaný podle podnikatele Miroslava Švarce. Jelikož zaměstnanci pro zmíněného podnikatele pracovali na IČO, ušetřil pan Švarc na odvodech sociálního a zdravotního pojištění. Díky ušetření na odvodech, mohl svým pracovníkům nabídnout vyšší odměnu a nabídnout lepší ceny svým zákazníkům. Novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 opět výslovně zakazuje tento způsob zaměstnávání.

Základní znaky

Existuje několik znaků švarcsystému, avšak nemusí být splněny všechny znaky najednou. Zda se skutečně jedná o švarcsystém, záleží na rozhodnutí konkrétního inspektora. Nepodceňujte švarcsystém a dejte si pozor na nápadné znaky:

1. Vztah nadřízený - podřízený

Pokud OSVČ plní bez výhrady příkazy od nadřízeného, jedná se o hlavní znak švarcsystému. Existuje zde vztah nadřízenosti a podřízenosti. Dle obchodněprávních vztahů má mít OSVČ a firma rovnocenné postavení.

2. Určená pracovní doba

OSVČ by neměli mít určenou pracovní dobu, ani hlídanou či evidovanou docházku.

3. Vystupování jménem zaměstnavatele

OSVČ musí vystupovat sám za sebe, ne jménem svého zaměstnavatele. Pokud OSVČ využívá e-mail či vizitky zaměstnavatele, jedná se o další znak švarcsystému.

4. Využívání pracovních nástrojů od zaměstnavatele

Využívá-li OSVČ pracovní pomůcky zaměstnavatele, jedná se o další znak švarcsystému. Např. využívání počítače či kanceláře, pro kterou nemá uzavřenou smlouvu o pronájmu.

5. Zákaz práce pro jiného zaměstnavatele

OSVČ má uzavřenou smlouvu u jednoho zaměstnavatele na dlouhé období. Ve smlouvě je dodatek, že určenou práci nemůže vykonávat pro jinou firmu.

6. Pravidelné a předem sjednané odměny

Především se jedná o pravidelnou měsíční fakturaci stejné částky pouze jednomu “zaměstnavateli”.  

7. Odpovědnost za škodu

O znak švarcsystému se jedná v případě, kdy za škodu odpovídá místo OSVČ zaměstavatel. OSVČ ručí za škodu třetí osobě celým svým majetkem. Oproti OSVČ zaměstnanec ručí za škodu pouze do zákonem stanoveného limitu, jinak za něj ručí zaměstnavatel.

Oblastní inspektorát práce, resp. Státní úřad inspekce práce posuzuje, zda se jedná či nejedná o švarcsystém. Po případné kontrole může udělit pokutu jak zaměstnavateli tak i OSVČ.