Testovací verze 239 - důležité změny!

Nové vlastnosti: Změna struktur faktur a pokladních dokladů tak, aby se daly dobře vytvářet doklady a záznamy do peněžního deníku v kombinacích se zálohovými fakturami. Všechny faktury a doklady lze nyní vrátit do stavu editace ať už jsou v jakémkoliv jiném stavu. Od této verze je podporována možnost zadávat čísla ve formulářích také s čárkou, např. 18,5. V této souvislosti je ovšem nezbytné projít všechny faktury a doklady, tyto vrátit do stavu v přípravě, zkontrolovat a případně opravit údaje. U vydaných faktur dojde k automatickému přepočítání částek ze zadaných položek během změny do stavu v přípravě. U ostatních dokladů bude potřeba znovu zadat některé částky. Za tuto nepříjemnost se Vám velice omlouváme, ale bohužel tato akce nejde snadno zautomatizovat.