Testovací verze 258

Novinky: Kniha evidence DPH s tiskovou sestavou pro jednotlivé pokladny a účty. Typ položky u vydaných faktur změněn na volný text s automatickou nápovědou již zadaných hodnot. Přidána komplexní tisková sestava peněžního deníku. V menu administrace přidána záložka předplatné pro objednávání placené verze (od 10. 1. 2007). Haléřové vyrovnání je možno nyní zadat jak kladné tak záporné.