Upozornění na nezaplacenou fakturu

Jak nastavit novou funkci v súčtu?

súčto má novou funkcionalitu - zasílání upomínky po splatnosti faktury. Nová funkce umožňuje uživatelům systému súčto nastavit si u svých partnerů funkci zasílání upomínky po splatnosti faktury. Emailem partnera systém upozorní na fakturu po splatnosti. První upomínka přijde 3 dny po termínu splatnosti, druhá upomínka po 7 dnech.

Postup nastavení

1) Přihlaste se do svého uživatelského účtu

2) Jděte na kartu Partneři      

3) Vyberte partnera u kterého chcete novou funkcionalitu nastavit, klikněte na klíč a zvolte Upravit (viz. screen)

4) V základních informacích o partnerovi vidíte Další vlastnosti (dole v menu) a tam zaškrtněte funkci - Zasílat upomínky na faktury po splatnosti.

5) Poté dejte Uložit

6) Systém umožňuje také nastavení této funkce u nově vydané faktury. Zvolte druh dokladu Faktury vydané, dejte Vytvořit novou fakturu a zde si můžete zaškrtnout funkci - Zasílat upomínky po splatnosti.

V rámci celého systému súčto si tak můžete nastavit u jednotlivých partnerů tuto novou funkci, kdy odběratelům bude systém automaticky zasílat upomínky po zpoždění splatnosti faktur. Pokud nechcete funkci u některých faktur aplikovat, stačí u dané faktury volbu odškrtnout.