Upozornění na změnu bankovního účtu

Vážení uživatelé sÚčta,

dovolujeme si Vás upozornit, že před časem došlo ke změně bankovního účtu pro zasílání plateb
za placenou verzi systému.

Věnujte, prosím, pozornost platebním údajům na vystavených fakturách. 
Nově prosím poukazujte platby na účet vedený u ČSOB - 273096255/0300

Děkujeme za přízeň a pohodové dny přeje tým Súčta.