Verze sestavení 268

V přehledech je zobrazen aktuální kurz měn dle ČNB. Vidíte pouze ty měny, které máte nadefinovány v číselnících pro použití. U měn, kde nebylo možno získat aktuální kurz, je zobrazen poslední nalezený kurz.

Byly opraveny konflikty při výběru auta v knize jízd a následné filtraci. Toto způsobilo, že po každé akci s filtrem došlo k přepnutí na první automobil. Podobné chování měl i výběr účtu/pokladny v peněžním deníku. Nyní opraveno