Verze sestavení 269

Číslování faktur a dokladů bylo upraveno tak, aby při smazání faktury, která je poslední v číslech, došlo ke snížení číslovací řady a hodnota číselné řady byla znovu použitelná.

U faktur a dokladů je nyní zapnuta kontrola zápisu do peněžního deníku při mazání. Pokud má doklad nebo faktura zápis v peněžním deníku, tak při pokusu o smazání dojde k upozornění, že je potřeba nejdříve smazat zápis v peněžním deníku.