Verze sestavení 271

Nové role v systému: Přidali jsme spousty nových rolí do systému, díky nimž můžete pro ostatní uživatele nastavit různá přístupová práva, ať už jenom pro čtení nebo plný přístup do různých částí systému. Role Administrátor zůstává a slouží pro plné nastavení přístupu do celého systému. Ostatní role lze jakkoliv kombinovat. Můžete tak např. vytvořit uživatele, kterému přiřadíte práva pouze pro čtení faktur, a tím zajistíte, aby tento uživatel mohl faktury pouze prohlížet, aniž by Vám mohl ve fakturách cokoliv změnit, ať už úmyslně, nebo omylem.

PDF exporty faktur a dokladů byly interně přepracovány, aby nedocházelo k deformacím při větších vstupních textech a neposouvaly se tak prvky tiskových sestav na stránce přes jiné prvky.
Přidali jsme komentáře u nahrávání loga a podpisu v nastavení firmy.
Při editaci faktury se automaticky nastaví datum zdanitelného plnění na datum vystavení po každé změně data vystavení. Datum zdanitelného plnění můžete pak samozřejmě změnit
V nastavení firmy a partnerů přibyly dvě položky - IBAN a SWIFT sloužící pro mezinárodní platební styk. Tyto položky se budou vyskytovat při tisku vydaných faktur.Při ukládání dokumentu se v případě chybného vyplnění formuláře vypíše podrobnější chybová hláška a určením chyby