Verze sestavení 280

Oprava chyby při automatickém vytváření záznamů v knize DPH z vydaných faktur.

V tiskových sestavách PDF se všechny obrázky v případě přizpůsobení velikosti nebudou deformovat. Zvětšení nebo zmenšení nebude měnit poměr stran obrázku. Je třeba vzít na vědomí, že obrázky v jiném než doporučeném poměru stran nebudou zcela vyplňovat předpokládanou oblast určenou pro obrázek. Zatím se toto týká loga a podpisu na dokladech