Verze sestavení 286

Přidali jsme k možnosti exportovat některé důležité seznamy do PDF dokumentu také export do CSV formátu. CSV formát je standartně asociován tabulkovému procesoru Excel.