Verze sestavení 289 - důležité změny práce s fakturami

Od této verze se všechny faktury již nebudou potvrzovat ručně jako zaplacené, ale bude docházet k jejich automatickému potvrzení na základě vytvoření vztažených pokladních dokladů a záznamů v peněžním deníku. Všechny faktury ve Vaší evidenci byly nastaveny podle tohoto pravidla. V případě, že nemáte faktury, již zaplacené označené jako zaplacené, je potřeba aby jste systému dodali do pokladnách dokladů nebo peněžního deníku patřičné záznamy k těmto fakturám. Ty se pak označí automaticky jako zaplacené.

Další novinkou je vícenásobné/postupné placení faktur. Je možné tedy přiložit doklad o zaplacení(záznam v PD) na částku menší než je částka k platbě na faktuře. Faktura i nadále zůstává nezaplacená, dokud není součet částek roven nebo větší než částka udaná na faktuře.

V seznamech faktur přibyl sloupeček o částce, kterou zbývá vyrovnat. V případě práce s fakturami cizích měn budou tyto přepočítávány následovně:
Hodnota do evidence DPH bude přepočítána dle DZP.
Skutečně přepočtená částka je součtem jednotlivých plateb s převodem v jejich konkrétních dnech
V případě nezaplacené faktury se zobrazuje odhadovaná částka v tuzemské měně, převedená kurzem aktuálního dne.
Po zaplacení je odhadovaná částka k platbě převedená dnem zaplacení poslední platby.
Na seznamu faktur se pro plátce DPH zobrazí v kolonce Cena bez DPH částka převedená kurzem s DZP a v kolonce Cena s DPH je odhadovaná částka nebo po zaplacení skutečně zaplacená celková částka.

S těmito změnami souvisí zmenšení velikosti textu ve všech seznamech. Pokud by někdo přesto potřeboval text větší může využít zvětšení nebo zmenšení přímo pomocí prohlížeče - CTRL + nebo -, nebo CTRL v kolečko na myši. Pro starší prohlížeč Internet Explorer 6, je nutné toto provést v menu Zobrazit / Velikost písma.

Do všech seznamů přibyla ikonka(modrá se siluetou diskety) signalizující, že je přiložen k danému záznamu nějaký dokument(soubor).