Verze sestavení 300

Verze 300 obsahuje tyto novinky a vylepšení

Elektronicky vyplnitelné daňové přiznání k DPH.
Nyní máte možnost si vytvořit, uložit kdykoliv editovat všechny údaje k přiznání k DPH. Toto si poté můžete vytisknout a bude vypadat úplně stejně jako v papírové formě a připravené k orazítkování a podpisu a následnému odevzdání. Tato nová funkcionalita probíhá testovací fází a zatím jsme neimplementovali automatické spočítání a vyplnění hodnot z účetnictví. Rozšíření na tuto funkcionalitu je již naplánováno a brzy bude začleněno do programu. Přiznání k DPH najdete v menu Peněžní deník/ Přiznání k DPH.
Podpora peněžního deníku v cizích měnách.Přidali jsme částečnou podporu peněžního deníku pro účty/pokladny v cizích měnách. Tato podpora spočívá v potvrzování faktur v měně konkrétního účtu i na PD v cizí měně. Dále pak převody na CZK pro tiskovou sestavu PD.
Oprava chyby zobrazení částky k zaplacení u storno faktur - nyní se u storno faktur částka k zaplacení již nezobrazuje
Uživatelé s placenou verzí programu mají možnost změnit text zápatí pro tiskové sestavy. Tuto změnu je možné provést v menu Administrace/Moje firma, položka ve formuláři Zápatí tiskových sestav
Pořadí zobrazených číslovacích řad lze měnit. V seznamu číslovacích řar přibyly vlevo zelené šipečky pro možnost ovlivnění vzájmeného pořadí např. dvou číslovacích řar pro vydané faktury atp.
Popisky výberu faktur v peněžním deníku při tvorbě nového záznamu byly rozšířeny aby Vám umožnily lepší orientaci a identifikaci faktury podle externího označení faktury(většinou právě také variabilní symbol) a částky.
V přehledech v Nevyřízené přijaté faktury a Neuhrazené vydané faktury jsme změnili celou částku faktury na částku, kterou je nutno opravdu uhradit - v případě, že již byla část faktury např. uhrazena atp.