Verze sestavení 327

Pro zlepšení služeb našim zákazníkům jsme implementovali možnost změnit text v emailu, kterým se odesílají PDF soubory účetních dokladů. V menu Administrace/Moje firma lze změnit předmět a text emailové zprávy. K dispozici jsou zástupné řetězce pro automatické vložení názvu souboru, uživatele a společnosti. Více nápověda přímo u editace těchto políček. Tuto možnost mají však dostupnou pouze platící zákazníci.

Dále jsme vyhověli požadavkům na zkvalitnění automaticky posílaných emailových zpráv, které sÚčto zasílá. Tyto zprávy jsou nyní jak v HTML, tak v čísté textové podobě, a nyní by již neměl být problém s čitelností na zařízeních a emailových klientech, které HTML neumí zobrazit.

Dalším menším vylepšením je automatické zatřídění částky DPH do příslušné daňové kategorie při vytvoření nebo editaci záznamu peněžního deníku. Automatické zatřízení DPH se uskuteční pouze u takových záznamů v PD, kde ještě není žádná částka zatřízena. Toto omezení je nutné z důvodu, aby Vám systém nemohl přepsat či změnit Vámi zatřízené částky.