Verze sestavení 336 - 9% sazba DPH

Dnes byla do systému zavedena nová 9% sazba DPH jako náhrada za 5% sazbu. Z důvodu zachování historie však je možno i nadále vytvářet doklady s 5% sazbou, ale při exportu do PDF nebo prohlížení faktur bude viditelná pouze sazba 9% pro doklady s DZP z roku 2008, a pro doklady starší bude viditelná pouze 5% sazba.

Změna se týká:
Přijatých faktur
Vydaných faktur
Přijmových pokladních dokladů
Výdajových pokladních dokladů
Knihy evidence DPH