Verze sestavení 403

Včerejší upgrade nové verze přináší:

Podporu tisku obrázků v šabloně 1 pro vydané faktury. Nyní bude fungovat logo i podpis. Způsob vkládání obrázku je však jiný. Obrázky se vkládají přesně tak jak jsou bez zmenšování či jiného přispůsobování. Proto prosím při prechodu na šablonu 1 s tiskem obrázků pokud budete mít obrázek větši než potřebujete, zmenšete jej a zkuste znovu dokud nedosáhnete patřičné velikosti. Obrázky používejte bez zbytečných okrajů.
Automatické upozornění odstavení aplikace.Systém bude s předstihem automaticky upozorňovat v záhlaví stránky, že dojde v konrétní čas k odstavení aplikace (údržba, update aj.)
Zaroveň bychom se rádi omluvili za včerejší výpadek, který trval poněkud déle a další technické potíže, které byly vyřešeny až dnes.