Verze sestavení 416

Provedeny následující úpravy:

Změna zaokrouhlování na celé koruny
Skrytí zobrazení na detailu a tisku DZP u dokladů vystavených neplátci DPH
U vydaných dobropisů je možné přiřadit vydanou fakturu, na kterou se tento dobropis vztahuje - slouží pouze pro lepší orientaci, zatím nemá další funkční význam.