Změna bankovního účtu pro úhrady předplatného Súčta

Vážení uživatelé Súčta,

k dnešnímu dni došlo ke změně bankovního účtu pro úhradu Vámi objednaného předplatného tarifu Premium.

č. ú.: 2539916118 / 5500 (Raiffesisenbank)

Při úhradách se, prosím, vždy řiďte platebními údaji na vygenerované Výzvě k platbě. 

U doposud proběhlých objednávek samozřejmě respektujeme úhradu i na původní bankovní spojení. 

Základní tarif zůstává stále zdarma, neváhejte Súčto vyzkoušet.