Změna načítání přijatých faktur pro plátce DPH do daňového přiznání

Vážení uživatelé súčta,

chtěli bychom vás upozornit, především plátce DPH. 

Od dnešního dne se načítají do „Přiznání k DPH“ a s tím souvisejícího „Kontrolního hlášení DPH“ do kolonky přijatých zdanitelných plnění přijaté faktury dle data vystavení. Dosud byly načítány do přijatých plnění přijaté faktury na základě DUZP.

Správně má být zahrnuto u přijatých faktur datum vystavení. Zkontrolujte si tak a upravte přijatá plnění, aby nedocházelo ke dvojímu odečtení DPH (u měsíčních plátců 04/2022 až 05/2022 a u kvartálních plátců I.Q/2022 a II.Q/2022).

Děkujeme za pochopení.