Změna v přidělování identifikačních čísel

Se spuštěním základních registrů se pojí i několik novinek. Jednou z nich je, že Český statistický úřad přestal podnikatelům přidělovat IČO.

Na začátku července 2012 byl spuštěn Základní registr osob (ROS) do reálného provozu a to je důvodem, proč ČSÚ již nepřiděluje podnikatelům žádná identifikační čísla (IČO). Nově Vám je tedy přidělí přímo na registru osob. Český statistický úřad přiděloval ještě do poloviny letošního roku IČO vybraným typům právnických osob, podnikajícím fyzickým osobám a organizačním složkám státu. Jednalo se třeba o příspěvkové organizace, auditory, provozovatele stanic měření emisí, patentové zástupce či architekty. Nově tak například architektům přidělí identifikační číslo Česká komora architektů, agenturám práce ministerstvo práce a sociálních věcí, příspěvkovým organizacím pak krajské úřady nebo obce.

Registr osob (ROS)

Podstatou, podle které je možné daný subjekt považovat za osobu, jenž bude k nalezení v registru osob, je evidence či registrace osoby ještě před tím, než odstartují svoji činnost u některého správního subjektu či jiného úřadu.
V ROS jsou údaje o právnických osobách, orgánech veřejné moci, podnikajících fyzických osobách i organizačních složkách zahraničních právnických osob. Zdrojem dat jsou především obchodní a živnostenský rejstřík.
Hlavní výhoda registru osob je ta, že se tak odstraní násobné zápisy dat a jedno IČO bude pevně svázáno s jednou podnikající osobou.

Každá osoba může obdržet pouze jedno identifikační číslo. Stejně tak nemůže být už jednou přidělené IČO dáno jinému podnikateli, a to ani v případě, že by původní majitel čísla zanikl. Pravidlo přidělení pouze jednoho identifikačního čísla je významné především u podnikatelů, jenž budou mít přiděleno jediné identifikační číslo bez ohledu na počet oprávnění k podnikání vydaných různými institucemi. Identifikační čísla přidělená příslušným podnikatelům před zahájením provozu základních registrů samozřejmě zůstávají v platnosti.

Přínos by měli znamenat i podnikatelé, kteří ušetří čas při hlášení změn do jednotlivých registrů. Nově stačí ohlásit změny na CzechPointu a všechny příslušné úřady by měly být pomocí spolupracujících registrů o změnách informovány.