Změny Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2015

Nový rok vždy přináší určité změny. Co si pro nás připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí od ledna 2015? Novinek je hned několik a týkají se několika oblastí. Velkou změnou je přechod financování sociálních služeb na kraje, které budou nově rozdělovat peníze na sociální služby (původně to bylo ministerstvo).

Je zavedeno porodné i na druhé dítě. U dítěte prvního dítěte činí porodné 13 tisíc korun, u druhého je nárok na porodné ve výši 10 tisíc korun. Nárok na porodné budou mít rodiny, jejichž příjmy nepřesáhnou 2,7 násobku životního minima. Na porodné u prvního dítěte tedy dosáhnete s čistým příjmem domácnosti do 20 817 korun, u matek samoživitelek je hranicí částka 13 176 korun.

Další změnou je zavádění tzv. dětských skupin, které mohou pomoci rodičům, kterým se nepodařilo umístit dítě do školky. Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí.

Jak již bylo avizováno – od nového roku se zvýšila minimální mzda z loňských 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč.  Snahou je přiblížit minimální mzdu 40% průměrné mzdy a motivovat tak lidi k práci. Zvýšení minimálních mezd se netýká zaměstnanců pobírajících invalidní důchod; pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce. Kromě minimální mzdy se od ledna také zvednou starobní důchody, v průměru o 200 Kč měsíčně (základní výměra o 60 korun na 2 400 korun důchodu).

Nemocenské pojištění - redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenská, jsou pro rok 2015 následující: první redukční hranice činí 888 Kč, druhá redukční hranice činí 1 331 Kč, třetí redukční hranice činí 2 662 Kč. Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2015.

V sociálním zabezpečení jsou nejvýznamnějšími změnami v pojistném:

  • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč,
  • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč,
  • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč,
  • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření a 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí o 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření, o 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.