Změny v cestovních náhradách v roce 2014

K 1. 1. 2014 došlo tradičně ke změnám v sazbách cestovních náhrad. Ve Sbírce listin byly 23. prosince 2013 vyhlášeny pod č. 435/2013 Sb. sazby tuzemského stravného, náhrada za 1 km a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2014. 

Tuzemské stravné v roce 2014

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

 • 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatelé v soukromé sféře mohou vyplácet náhrady nad tento rámec uvedený v zákoníku práce, ovšem částka, o níž je rámec překročen, podléhá zdanění a odvodům sociálního a zdravotního pojištění a na straně zaměstnance je součástí jeho mzdy. Od roku 2012 je povinností tzv. krácení stravného. V roce 2014 k žádným změnám v krácení stravného nedochází, takže pokud bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční stravné na pracovní cestě

V měsíci listopadu vyšla ve Sbírce listin vyhláška s číslem 354/2013 Sb., která stanovila výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. Oproti minulým letům se změny v sazbách stravného nedotknou sousedních států, tedy států, do kterých zaměstnanci vyrážejí na služební cesty nejčastěji. Mění se sazba u čtyř zemí. Jedná se o Indii, Ázerbájdžán, Alžírsko a Venezuelu.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Za použití soukromého vozidla pro služební účely (na žádost zaměstnavatele) přísluší zaměstnanci náhrada za každý 1 kilometr jízdy a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Cílem základní náhrady je kompenzovat opotřebení vozidla. Oproti minulému roku klesla sazba základní náhrady o deset haléřů, jelikož podle ministerstva práce a sociálních věcí zaznamenal vývoj cen spojený s provozem motorových vozidel mírný pokles.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně:

 • u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč,
 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč.

vzorec pro výpočet náhrady

Průměrná cena za 1 litr pohonných hmot (PHM)

Podle paragrafu 158 odst. 3 prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Oproti předchozím letům z vyhlášky zmizela cena 91oktanového benzinu.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

 • 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,00 Kč u motorové nafty.