Znáte pojištění pohledávek?

Zhoršující se platební morálka je pro české dodavatele stále větší překážkou. Opožděné platby však mohou vést k ohrožení existence firmy, v horším případě mohou být i důvodem zániku. Vymáhání pohledávek vlastními silami je málokdy úspěšné. Řešením nekonečného kruhu odepsaných faktur však může být pojištění pohledávek, které se sjednává pro případ, kdy odběratel nezaplatí fakturu za dodané zboží nebo služby ve splatnosti, ale ani po splatnosti.Pohledávkou se zde rozumí jedna či více neuhrazených faktur za zboží či službu s odloženou splatností. 

Vystavováním faktur s odloženou dobou splatnosti na sebe dodavatel bere riziko, že mu zákazník nezaplatí. Bohužel v dnešní době prakticky neexistuje odvětví, kde si firma může dovolit dodávat za hotové, nebo dokonce požadovat zálohu. Pokud podnikatel neprověřuje platební morálku a finanční sílu svých odběratelů, vystavuje se velkému riziku. V praxi je běžné, že odběratel dostává zboží a za faktury neplatí několik měsíců. Dodavatel poté začíná mít problémy s úhradami vlastních faktur a octne se v druhotné platební neschopnosti, která může být pro některé firmy likvidační. Dále je třeba zohlednit vzrůstající množství připravených podvodů.

V České republice je pojištění pohledávek teprve v počátcích, ačkoliv v Evropě je již běžnou součástí podnikání. Z důvodu vzrůstajícího zájmu o tento produkt však pojistitelé rozšiřují své nabídky i pro menší subjekty a přistupují k jednotlivým zájemcům individuálně. Nárok na odškodnění vzniká v případě, kdy pojištěný zákazník nezaplatí fakturu či několik faktur v době splatnosti a po uplynutí stanovené doby po splatnosti ohlásí klient pojišťovně vznik pojistné události a doloží všechny podklady (objednávky, faktury, aj.).