Všeobecné obchodní podmínky

 • Provozovatel webové aplikace súčto (dále jen „súčto“) je firma Railsformers s.r.o. (dále jen provozovatel).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobá omezení dostupnosti systému z důvodů upgrade a údržby systému.
 • Za standardní způsoby komunikace provozovatele s uživateli jsou považovány: Aktuality na prezentačních stránkách súčto. Ve výjimečných případech provozovatel bude informovat uživatele prostřednictvím email.
 • Pro minimalizaci možného zneužití přístupových údajů využívá súčto výhradně šifrované spojení.
 • Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit proti ztrátě či zneužití.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či zrušit jakoukoliv registraci Uživatele, jestliže se uživatel pokusil o získání neoprávněného přístupu k informacím nebo o narušení stability a chodu systému súčto.
 • Provozovatel garantuje, že data vytvořená ve webové aplikaci súčto nižší verzí jsou a budou automaticky převeditelná do verze vyšší. Podmínky takového přechodu budou vždy včas zveřejněny standardnímy způsoby komunikace a jsou závazné.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo při přechodu na vyšší verzi zprovoznit novou verzi na nové adrese a informovat uživatele o tomto standardním způsobem komunikace.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo při přechodu na novou verzi sám rozhodnout o datu ukončení provozu starší verze. Uživatelé budou o takovém plánu včas informováni standardním způsobem komunikace.
 • Provozovatel negarantuje legislativně-právní správnost systému.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním systému, za ztrátu či zneužití uložených dat.
 • Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu v aplikaci súčto uvedl, neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah účtu editovat ani monitorovat s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 • Provozovatel neručí za poskytování informací uživatelem třetí straně, případně mezi uživateli navzájem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými uživatel pracuje a to pouze pro provozní statistické údaje.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen systému súčto. V případě změn tarifů jsou stávající předplacené registrace převedeny automaticky na nejbližší vyšší tarif po dobu platnosti předplacení.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu "Všeobecných obchodních podmínek" bez předchozího upozornění.
 • Svojí registrací uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn na e-mail uvedený při registraci zasílat obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách (v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů). Toto zasílání může uživatel kdykoli zrušit prostřednictvím odkazu uvedeném v zaslaném obchodním sdělení nebo na podpoře súčto.