Příjmové a výdajové doklady

Pro všechny účty (banky, pokladny, paypal…) založené ve Vaší firmě můžete zadávat příjmové i výdajové doklady. Tyto doklady je samozřejmě možné exportovat do formátu pdf, který lze snadno vytisknout. Doklad je vždy přiřazen jednomu peněžnímu účtu a měna dokladu je převzata z měny tohoto účtu.

Typy dokladů, které můžete pořizovat:

- Daňové doklady – drobná (nebo méně drobná) vydání v hotovosti případně prodej za hotové
- Nedaňové (DPH) pohyby na účtu nebo hotovosti – poplatky, úroky, převody peněz mezi účty a jiné pohyby, kdy nedochází k účtování o DPH
- Úhrady faktur nebo záloh na základě výzvy k platbě

  • Ke každé přijaté úhradě výzvy k platbě je možno vystavit daňový doklad k platbě, který se automaticky zahrne do přiznání DPH.
  • Ke každé odeslané úhradě výzvy k platbě je možno zadat daňový doklad k platbě přesně podle částek na daňovém dokladu od dodavatele.