Spolupracujte a sdílejte

Systém disponuje pokročilou funkcionalitou uživatelských rolí, které umožňují povolovat a zakazovat činnosti uživatelů v aplikaci (vždy lze nastavit plný přístup k činnosti, omezený přístup, pouze zobrazení, nebo přístup k dané činnosti zcela zakázat). Uživatelské role jsou uživatelům přiřazovány v rámci jednotlivých firem. Nastavení uživatelských rolí zároveň zpřehledňuje uživatelské prostředí, neboť každému se zobrazují pouze ty položky menu aplikace, které má povoleny.

Chcete-li přiřadit nového uživatele Vaší firmě, tak mu pošlete pozvánku prostřednictvím aplikace z přehledu firmy nebo z přehledu uživatelů firmy. 
Chcete-li pozvat Vašeho obchodního partnera do systému súčta, využijte pozvánku z přehledu firem. Tato pozvánka neprovede přiřazení uživatele do Vaší firmy, ale pouze jej vyzve k využívání služeb súčta.

Každá registrovaná firma v súčtu disponuje elektronickou schránkou příchozí pošty súčto (info@sucto.cz). Do té si můžete nechat posílat od Vašich obchodních partnerů oficiální e-mailovou komunikaci (např. faktury), která je poté zobrazena v přehledu firmy. Zde se také zobrazují nové komentáře faktur od Vašich odběratelů, včetně odkazů na nový komentář.

Komunikace s partnerem, který taktéž používá súčto, přináší mnohé další výhody v podobě zjednodušené vzájemné komunikace prostřednictvím súčto pošty, možnosti jednoduchého překlopení faktury přijaté do faktury vydané nebo její úhrady, případně jednoduché vytvoření neexistujícího partnera.

Příklady spolupráce:

- podnikatel vystavuje faktury

- pokladní zpracovává pokladnu

- dodavatel mi posílá faktury do pošty súčto

- účetní pořizuje faktury přijaté (např. z přijaté pošty), zpracovává banku a kontroluje zaúčtování

- daňový poradce zpracovává daňová přiznání (DPH, …)

- administrátor spravuje uživatele a číselníky