Co je to peněžní deník?

Peněžní deník je v dnešní době již zastaralý pojem, který v minulosti souvisel s tzv. jednoduchým účetnictvím a sloužil k evidenci příjmů a výdajů podnikatele. 1. ledna 2004 bylo jednoduché účetnictví a s ním i peněžní deník podle § 7b Zákona o daních z příjmu nahrazeno daňovou evidencí. Pojmem účetnictví je v dnešní době tedy myšleno pouze podvojné účetnictví.

Daňová evidence je založena na podobných principech, jako bylo dříve jednoduché účetnictví. Mohou ji vést fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou nebo jejichž obrat nepřekročil za kalendářní rok 25 mil. Kč a zároveň nejsou účastníkem sdružení nebo nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

Hlavním výkazem daňové evidence je deník příjmů a výdajů, který nahrazuje peněžní deník. Deník příjmů a výdajů může být však mnohem jednodušší a může obsahovat pouze sloupce příjmů a výdajů ovlivňujících daň z příjmu.

V systému súčto používáme pojem peněžní deník právě k označení výkazu daňové evidence, a to proto, že tento název se v ČR stal velmi „oblíbeným“ a stále se používá.