Peněžní deník

Peněžním deníkem v systému súčto nazýváme základní výkaz daňové evidence zvaný výkaz příjmů a výdajů. Více v našem blogu. Do peněžního deníku (tedy výkazu příjmů a výdajů) se u nás přímo nezapisují žádné příjmy ani výdaje. Súčto projde všechny vaše příjmové a výdajové doklady a samo z nich automaticky vytvoří peněžní deník. Zařazení do správného sloupce peněžního deníku se dělá na základě daňové kategorie vyplněné ve vašich dokladech nebo ve fakturách, které jsou těmito doklady hrazeny. Peněžní deník je dynamický a zobrazují se v něm pouze sloupce, které využíváte. Potřebujete-li pro řízení vašeho podnikání detailnější členění než súčto nabízí, pak si v súčtu jednoduše vytvořte vlastní systém daňových kategorií, podle kterých peněžní deník sumarizuje. Peněžní deník si můžete vytvořit za jakékoliv období, je tedy jedno, zda podnikáte v kalendářním nebo posunutém hospodářském roku. Peněžní deník nepodporuje přímé zápisy, ale potřebujete-li něco takového, pak je možné to provést prostřednictvím příjmových nebo výdajových dokladů.