Příjmy z pronájmu a daňové povinnosti

Chcete mít pravidelný pasivní příjem i v penzi? Pořízení druhé nemovitosti za účelem pronájmu je jedna z možností. Pokud máte příjmy z pronájmů, musíte počítat s plněním daňových povinností.

Daňové přiznání

Většině zaměstnanců vyřizuje jejich daňová přiznání zaměstnavatel. Pokud mají zaměstnanci i jiné zdanitelné příjmy (a to před odečtením výdajů) nad 6 000 Kč, nemohou zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování požádat. Daňové přiznání si tedy musí podat sami. Zaměstnanci mající pravidelné příjmy z pronájmu k vyplnění daňového přiznání potřebují od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok. Příjem z pronájmu podléhá pouze placení daně z příjmu fyzických osob. Sociální a zdravotní pojištění se z příjmu z pronájmu neplatí. Z tohoto důvodu je potřeba podat pouze daňové přiznání k dani z příjmu na příslušný finanční úřad.

Daň z nemovitosti

V prvním roce pořízení nemovitosti je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitosti na místě příslušný finanční úřad. Pokud koupíte nemovitost v roce 2016, musíte tedy podat do konce ledna 2017. Na úhradu daně máte čas do konce května. Pokud přesáhnete částku 5 000 Kč, můžete si rozdělit platbu na dvě části. První část je splatná do konce května a druhá do konce listopadu. Částka která je nižší než 5 000 Kč se musí uhradit do konce května celá.

Odpočet úroků z hypotečního úvěru nelze uplatnit

Úroky z úvěru na bydlení patří mezi nezdanitelné položky snižující daňový základ a tedy i vypočtenou daň z příjmu. Základní podmínkou je, že hypotečním úvěr řeší vlastní bytovou potřebu. Více naleznete na našem blogu.

Výdaje - uplatnění procentem z příjmů

U pronájmu lze uplatnit skutečné výdaje nebo výdaje 30% paušálem. Jsou-li skutečné výdaje nízké, je výhodnější zvolit výdaje paušálem. V takovém případě je potřeba mít doložené příjmy za celý rok a výdaje činí 30 % z ročních příjmů. Pokud si zvolíte uplatnění výdajovým paušálem, musíte počítat s tím, že žádné další výdaje není možné uplatnit. Všechny výdaje jsou zahrnuty ve výdajovém paušálu.

Lze uplatnit daňové zvýhodnění na děti?
I když je pro některé zaměstnance výhodnější uplatnění výdajového paušálu, mají obavy aby mohli uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Obecně při využití výdajového paušálu nelze daňovou slevu v daňovém přiznání uplatnit. Pokud jste zároveň zaměstnaní, týká se vás toto omezení jen tehdy, když součet dílčích základů daně, u kterých jsme uplatnili výdaje procentem, je vyšší, než polovina vašeho celkového daňového základu.