Vystavujete a přijímáte faktury na stavební práce?

V daňovém dokladu máme nové pole „Režim DPH“. Tímto polem můžete rozlišit normální tuzemská daňová plnění od plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
U vydaných faktur se na základě použití režimu přenesení daňové povinnosti přestane počítat DPH a doklad se při tvorbě přiznání zařadí do jiného řádku (řádek 25). Na faktuře se vytiskne použitá sazba, ale DPH zůstane 0,- Kč. Zároveň se na tisku uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat ten plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Naopak u přijatých faktur se na základě použití režimu přenesení daňové povinnosti bude počítat tzv. revers charge. Doklad se při tvorbě přiznání zařadí do řádků 10 případně 11 jako daňová povinnost a zároveň do řádků 43 případně 44 jako nárok na odpočet.
Více informací o přenesení daňové povinnosti najdete na našem blogu.