Dokonalý přehled - základ úspěchu

Základní přehledová obrazovka Vám zprostředkuje všechny potřebné informace o Vašem podnikání a umožní přímo provádět nejčastěji používané funkcionality aplikace.

Kalendář zobrazuje a barevně odlišuje všechny neuhrazené nebo pouze částečně uhrazené faktury a doklady dle jejich data splatnosti. Slouží také jako kompletní daňový kalendář včetně detailního popisu jednotlivých daňových povinností.
Máte zde i přehled o Vaší e-mailové schránce súčto. Ten zobrazuje nové zprávy, abyste na ně mohli rychle reagovat.
Dále zde naleznete sumu nezaplacených faktur včetně informace o tom, které z nich jsou již po splatnosti. Seznam těchto nezaplacených faktur jednoduše zobrazíte jedním kliknutím.
Zobrazené zůstatky na Vašich účtech opět umožňují jednoduchý rychlý přechod na seznam dokladů včetně možnosti okamžitého založení příjmového nebo výdajového dokladu.
Přehled uživatelů včetně data jejich posledního přihlášení Vás informuje o tom, kdo naposledy manipuloval s Vašimi daty. Uvedené systémové informace provozovatele aplikace Vás informují o novinkách a provozních informacích systému.