Online fakturace a účetnictví

Súčto je online aplikace pro vytváření faktur a vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence) včetně zcela automatického generování formuláře přiznání k DPH a podkladů k daňovému přiznání, a to vše bez nutnosti jakékoliv instalace na Váš počítač. Ke svým fakturám, šablonám faktur a dalším účetním dokumentům tak máte přístup kdykoliv z jakéhokoliv počítače (notebooku), tabletu či chytrého mobilního telefonu.

Velkou předností súčta je možnost přístupu více uživatelů k jedné účetní agendě (tj. k jednomu IČ – OSVČ nebo firmě) prostřednictvím libovolně nastavitelných uživatelských rolí v aplikaci. Můžete tak např. pouze vytvářet faktury, případně pokladní doklady, a zbytek nechat na své účetní či daňovém poradci. Ti doplní zbylé doklady nebo vytvoří Vaše přiznání k DPH přímo v aplikaci bez nutnosti fyzického předávání dokladů.

Aplikace splňuje veškeré nároky na bezpečnost Vašich dat a jejich ochrany proti zneužití. Zároveň Vám odpadají starosti a náklady spojené s aktualizacemi nebo novými verzemi aplikace a jejich správou.