Blog

Nezapomeňte si podat daňové přiznání!!

29.03.2012

Nejpozději 2. dubna 2012 je třeba podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů za rok 2011. Úřady lidem vycházejí vstříc, a proto zavírají později. Tento týden a také v pondělí (2. dubna) je pro p...

Jaké benefity firmy nejčastěji nabízejí?

02.05.2012

Mezi nejrozšířenější benefity patří samozřejmě stravenky, jenž by se měli od roku 2013 zrušit. Chceme-li ale mluvit o nejčastějších benefitech, kterých si zaměstnanci zároveň nejvíce váží, musíme s...

Máte šanci dostat příspěvek na podnikání?

12.04.2012

Již několik let mají nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na úřadě práce, právo požádat o příspěvek pro začátek svého podnikání. Tuto dotaci ale nedostanou všichni žadatelé. Jaké podmínky tedy musíte...

Daňové přiznání a spolupracující osoby

19.03.2012

Daňovou povinnost a také odvod sociálního pojištění lze snížit přerozdělením svých příjmů na osoby, s nimiž spolupracujeme. Musí se ale dodržet jistá pravidla. Čtěte dále a dozvíte se o jaká pravid...

Blog a jeho obsah

08.02.2012

Pro větší spokojenost a orientaci v oblasti účetnictví jsme pro Vás vytvořili blog. Tento blog je určen především pro živnostníky a malé i střední podnikatele, kteří využívají náš webový portál www...