Blog

Přiznání k DPH a další nové funkce

16.12.2011

Provedli jsme aktualizace a úpravy funkcionality systému online účetnictví súčto. Mezi horké novinky patří především celková funkcionalita vztahující se k přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) a...

Příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců je nyní dostupnější

12.02.2015

Na finanční příspěvek na zvyšování odborných znalostí a dovedností svých zaměstnanců nyní dosáhne více firem. Zaměstnavatelé jej mohou získat díky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ...

Změna limitu na placení v hotovosti

28.01.2015

Patříte mezi podnikatele? Víte, že se změnil limit pro placení v hotovosti? Jestli ne, je tento článek určen právě pro vás. Určitě stojí za přečtení. Věnujte mu pár minut vašeho drahocenného času. ...

Daňové změny pro rok 2015 - na co se zaměřit?

23.01.2015

Nový rok 2015 je tady a přináší daňové změny. Letošní rok přináší řadu daňových změn a není vždy snadné se v nich orientovat. Obměna přichází v zákoně o daních z příjmů, v daňovém řádu a také v dan...

Změny Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2015

19.01.2015

Nový rok vždy přináší určité změny. Co si pro nás připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí od ledna 2015? Novinek je hned několik a týkají se několika oblastí. Velkou změnou je přechod finan...

Slevy, které se prodraží?

09.01.2015

Novoroční výprodejová mánie bude trvat ještě několik týdnů. Obchodníci slibují, že slevy dosáhnou až sedmdesáti procent. Na takové snižování cen slyší skoro každý člověk a na to prodejci spoléhají....

Nemáte vyčerpanou dovolenou za rok 2014? Nebojte – nepropadne!

19.12.2014

Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést k čerpání do příštího roku. Po 30. 6. 2015 si o datu čerpání dokonce můžete rozhodnout sami. Zákoník práce sice stanovuje, že dovolená by měla být vyb...

Kdo si platí zdravotní pojištění sám?

09.12.2014

Kdo je zaměstnaný, ten nemá s placením zdravotního pojištění žádné starosti, jelikož je za výpočet a zaplacení zdravotního pojištění na účet určité zdravotní pojišťovny odpovědný zaměstnavatel. Co ...

Půjčka na Vánoce? Ulehčení nebo krok do propasti?

05.12.2014

Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce a každý chce svým blízkým udělat radost pěkným dárkem. Ne vždy je však velikost našich příjmů v rovnováze s velikostí našich snů, které se mají o Vánocích s...

Chcete vybrat peníze z životního pojištění?

03.11.2014

Pokud chcete vybrat peníze z životního pojištění, pospěště si! Stát zpřísní podmínky. S příchodem roku 2015 dojde k řadě změn a několik se jich dotkne i majitelů životního pojištění. Mnoho lidí, kt...

Platba kartou na finančním úřadě je hudbou budoucnosti

27.11.2014

Platba kartou na finančním úřadě je možná hudbou budoucnosti. Pošta však stále hraje svou starou písničku. Na nejvytíženějších finančních úřadech budou moci lidé od ledna 2015 zaplatit daně platebn...

Užitečné náležitosti pracovní smlouvy aneb jak se nenachytat od zaměstnavatele

23.10.2014

V pracovní smlouvě může být sjednána celá řada užitečných ujednání. Každá pracovní smlouva však musí obsahovat tři nezbytné náležitosti: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Druh ...

Trendy v českém podnikání

20.11.2014

K založení firmy vedou podnikatele nejčastěji dvě skupiny důvodů. V té první (44 %) je to touha po nezávislosti, časové flexibilitě, po práci podle vlastních představ a po seberealizaci. U druhé po...

Kdo může jít do předdůchodu?

08.09.2014

Penzijní společnosti hlásí rostoucí zájem klientů o odchod do tzv. předdůchodu. Nejčastěji se o předdůchod zajímají lidé, kteří přijdou těsně před dosažením důchodového věku o práci a lidé z fyzick...

Kdy máte nárok na odstupné?

25.07.2014

Při ukončení pracovního poměru máte v některých případech nárok na odstupné. Při odchodu ze zaměstnání můžete získat i celý roční plat. A naopak, někdy musíte odstupné vrátit. Z vyplaceného odstupn...

Znáte pojištění pohledávek?

21.07.2014

Zhoršující se platební morálka je pro české dodavatele stále větší překážkou. Opožděné platby však mohou vést k ohrožení existence firmy, v horším případě mohou být i důvodem zániku. Vymáhání pohle...

Dobrovolné důchodové pojištění

11.07.2014

Výše státního důchodu je přímo závislá na délce doby důchodového pojištění a na výši výdělků. Do doby pojištění u osob samostatně výdělečně činných se však započítávají pouze ty roky, kdy bylo řádn...

Máte společnost s ručením omezením? Do konce června musíte upravit listiny!

09.06.2014

K úpravě listin podle nových předpisů zbývá obchodním společnostem pouze pár týdnů. Jde například o stanovy, společenské smlouvy či odměňování. Novela občanského  zákoníku pro  vedení  agendy právn...

Daň z nemovitých věcí

30.05.2014

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb. Tvoří ji dvě dílčí daně – daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě...

České dráhy zkomplikovaly firemní účetnictví

30.04.2014

Mnoha lidem, kteří uplatňují vlakové jízdenky jako daňový výdaj, zkomplikoval život nový zákon. Ten totiž některé typy jízdenek jako daňový doklad kvůli nedostatečným údajům neuznává. Většina lidí ...

Slevové kupony jako daňová výhoda?

15.04.2014

Slevové kupóny často představují zajímavou daňovou výhodu. Myšlenka slevového kupónu je velice podobná nabídkám akčního zboží či zboží na slevových portálech. Počítá s tím, že zákazník si kromě zle...

Jste účastníkem II. pilíře? Víte o podání pojistného přiznání?

31.03.2014

Podnikatelé, kteří v loňském roce vstoupili do II. důchodového pilíře, musí poprvé vyplnit nový tiskopis v podobě pojistného přiznání. Pojistné přiznání se odevzdává na finanční úřad současně s při...

Moderní přijímací řízení aneb znáte assessment centrum?

13.05.2014

Assessment (hodnotící) centrum testuje uchazeče v náročných situacích. Jde o novou metodu výběru nejvhodnějších kandidátů na danou pozici, kterou začíná využívat stále větší počet firem. Jde o důle...

Společnost s ručením omezením za 1 Kč?

21.02.2014

Cílem vyspělých ekonomik by mělo být zlepšování podmínek pro podnikání, snižování administrativních bariér a finanční náročnosti podnikatelských začátků. Malé a střední firmy jsou motorem ekonomiky...

Nemocenská v roce 2014

07.02.2014

Zásadní změnou, kterou přináší nový rok je, že vám zaměstnavatel v případě, že skončíte na neschopence, bude vyplácet náhradu mzdy pouze čtrnáct dní, nikoli tři týdny, jak jsme byli zvyklí v roce 2...