Blog

Zprovoznění produkční verze systému

10.01.2007

Veškeré účty z testovací fáze se změnily, zůstaly nadále funkční v podobě demo přístupů. Byl zprovozněn šifrovaný přístup pomocí protokolu HTTPS.

Verze sestavení 268

15.01.2007

V přehledech je zobrazen aktuální kurz měn dle ČNB. Vidíte pouze ty měny, které máte nadefinovány v číselnících pro použití. U měn, kde nebylo možno získat aktuální kurz, je zobrazen poslední nale...

Verze sestavení 269

16.01.2007

Číslování faktur a dokladů bylo upraveno tak, aby při smazání faktury, která je poslední v číslech, došlo ke snížení číslovací řady a hodnota číselné řady byla znovu použitelná. U faktur a dokladů...

Verze sestavení 271

19.01.2007

Nové role v systému: Přidali jsme spousty nových rolí do systému, díky nimž můžete pro ostatní uživatele nastavit různá přístupová práva, ať už jenom pro čtení nebo plný přístup do různých částí s...

Verze sestavení 273

23.01.2007

Nové položky přijatých faktur - Bankovní spojení, IBAN, SWIFT Přidali jsme komentáře v editaci číslovacích řad. Tiskové sestavy dokladu byly mírně přepracovány.

Verze sestavení 275

02.02.2007

Editace údajů firmy u faktur a dokladů. Do editačních formulářů faktur a dokladů jsme přidali možnost upravit údaje o vlastní firmě na faktuře/dokladu. Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka...

Verze sestavení 276

09.02.2007

Byla opravena chyba při generování PDF. Tato chyba se vyskytovala při použití speciálních znaků zadaných do faktur, dokladů atd. Ještě jednou se omlouváme zákazníkům, které tato chyba postihla.

Verze sestavení 280

20.02.2007

Oprava chyby při automatickém vytváření záznamů v knize DPH z vydaných faktur. V tiskových sestavách PDF se všechny obrázky v případě přizpůsobení velikosti nebudou deformovat. Zvětšení nebo zmenš...

Verze sestavení 285

02.03.2007

Přibyla možnost vytvořit partnera při zadávání nové faktury nebo dokladu přímo z údajů zadaných v daném dokladu. Stačí zaškrtnout Vytvořit nového partnera a po úspěšném vytvoření /editaci faktury ...

Verze sestavení 286

06.03.2007

Přidali jsme k možnosti exportovat některé důležité seznamy do PDF dokumentu také export do CSV formátu. CSV formát je standartně asociován tabulkovému procesoru Excel.

Verze sestavení 289 - důležité změny práce s fakturami

03.04.2007

Od této verze se všechny faktury již nebudou potvrzovat ručně jako zaplacené, ale bude docházet k jejich automatickému potvrzení na základě vytvoření vztažených pokladních dokladů a záznamů v peně...

Verze sestavení 292

16.04.2007

Tato verze sebou přináší vylepšené tiskové sestavy. Jedná se o opravy některých chyb vzniklých při generování PDF dokumentů s podporou UTF-8. Zejména jsme však upravili tiskové sestavy seznamů a po...

Verze sestavení 300

09.05.2007

Verze 300 obsahuje tyto novinky a vylepšení Elektronicky vyplnitelné daňové přiznání k DPH. Nyní máte možnost si vytvořit, uložit kdykoliv editovat všechny údaje k přiznání k DPH. Toto si poté můž...

Plánovaná údržba serveru 10. 6. 2007

04.06.2007

Dne 10. 6. 2007 - neděle, dojde k výpadku serveru v odpoledních a večerních hodinách mezi 13. až 22. hodinou. Žádáme proto zákazníky, aby si důležité operace ve svém účetnictví provedli s předstihe...

Upgrade sÚčto.cz 1.7.2007

29.06.2007

Dovolujeme si Vás upozornit na delší výpadek aplikace v neděli 1.7.2007 odpoledne z důvodu přechodu na nový ceník. Během této doby bude aplikace zcela nepřístupná. S předstihem si proto proveďte po...

Sesterský projekt sMoney.EU - osobní finance ZDARMA

20.08.2007

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na sesterský projekt sMoney.EU (www.smoney.eu), který Vám nabízí vedení osobních financí a to zcela ZDARMA

Verze sestavení 320

21.08.2007

Oprava chyby špatného zobrazení upozornění na prošlé faktury v přehledech.

Verze sestavení 327

24.08.2007

Pro zlepšení služeb našim zákazníkům jsme implementovali možnost změnit text v emailu, kterým se odesílají PDF soubory účetních dokladů. V menu Administrace/Moje firma lze změnit předmět a text em...

Update systému

06.11.2007

Dne 11.11.2007 dojde ve večerních hodinách k odstavení serveru na několik hodin z důvodu update systému. Mezi nejvýznamnější změny bude patřit změna URL adres jednotlivých účetnictví. Stávající sy...

Verze sestavení 334

11.11.2007

Proběhlá důležitá systémová změna URL adres jednotlivých účetnictví. Stávající systém subdomén (např. http://skvely.sucto.cz) je nyní změněn na podadresáře (např. http://sucto.cz/skvely) z důvodu ...

Verze sestavení 336 - 9% sazba DPH

09.01.2008

Dnes byla do systému zavedena nová 9% sazba DPH jako náhrada za 5% sazbu. Z důvodu zachování historie však je možno i nadále vytvářet doklady s 5% sazbou, ale při exportu do PDF nebo prohlížení fa...

Verze sestavení 340

16.01.2008

Dnes jsme uvedli do provozu novou funkci exportu zálohy klientské databáze. Nyní klienti sami mohou zálohovat aktuální stav DB svého účetnictví. Tato funkce je dostupná v menu Administrace/Systémov...

Verze sestavení 346

11.02.2008

Díky vzrůstající poptávce po vylepšení tiskových sestav jsme začlenili do systému zcela nový generátor tiskových sestav. Tento generátor nám umožní vytvářet jednodušeji a rychleji tiskové sestavy....

Verze sestavení 362

05.06.2008

Opravný release řešící dvě chyby Oprava generování PDF vydaných faktur s použitím "šablony1" Oprava chyby prázdného zápatí pro tiskové šablony. Budeme rádi pokud nás informujete na technické podpo...

UPOZORNĚNÍ - přechod na nový server 20-22.6.2008

13.06.2008

Dne 20.-22.6. dojde k převedení sÚčto.CZ na nový modernější a výkonnější server. Tyto změny budeme provádět výhradně ve večerních hodinách. V těchto dnech může proto docházet ve večerních hodinách ...