Blog

Nová verze súčto.cz 2.0

01.02.2012

Dnešním dnem spouštíme novou verzi súčto.cz 2.0, která Vám, jak doufáme, usnadní cestu k rychlému, přehlednému a hlavně spokojenému užívání. Nové změny můžete zaregistrovat ve tvorbě i detailu vyda...

Nové funkce a opravy

13.01.2012

Tento týden byl opravdu plodný. Připravili jsme pro Vás nové funkce online účetnictví súčto a opravy některých drobných chyb. Seznam úprav a oprav 13.1.2012 stránkování ve výpisech filtrace ve vý...

Nové funkce 20.1.2012

20.01.2012

Vývoj online fakturace a účetnictví súčto se pohnul za posledních pár dní opět o velký kus dopředu. Byla nasazena nová produkční verze s následujícími úpravami a opravami: Stránkování Na každé str...

Testovací verze 227

02.11.2006

Nové vlastnosti: Kontrola datumových položek mezi sebou u faktur, kontrola součtu cen zálohových faktur přidaných k vydané faktuře, číselník hodnot DPH nebude nadále dostupný, zůstává pouze std. D...

Testovací verze 239 - důležité změny!

01.12.2006

Nové vlastnosti: Změna struktur faktur a pokladních dokladů tak, aby se daly dobře vytvářet doklady a záznamy do peněžního deníku v kombinacích se zálohovými fakturami. Všechny faktury a doklady lz...

Testovací verze 240

05.12.2006

Opraveno: Neplátcům DPH při vytváření faktur či dokladů vznikla vždy faktura či doklad s DPH.

Testovací verze 246

14.12.2006

Nové vlastnosti: Pro účetní doklady byla přidána položka Nezdanitelná položka (0% zdanění DPH). Záznamy peněžního deníku lze nyní vytvářet i ze zaplacených faktur. Rozšířena kniha jízd. Nyní podpo...

Testovací verze 258

08.01.2007

Novinky: Kniha evidence DPH s tiskovou sestavou pro jednotlivé pokladny a účty. Typ položky u vydaných faktur změněn na volný text s automatickou nápovědou již zadaných hodnot. Přidána komplexní ti...

Přechod na produkční verzi (verze sestavení 264)

10.01.2007

Dnešním dnem 10.1.2007 přechází sÚčto na placenou verzi. Všechny registrované účty zůstávají i nadále v systému a to v demoverzi, která je omezena počtem záznamů na 10 pro faktury, doklady, knihu ...

Zprovoznění produkční verze systému

10.01.2007

Veškeré účty z testovací fáze se změnily, zůstaly nadále funkční v podobě demo přístupů. Byl zprovozněn šifrovaný přístup pomocí protokolu HTTPS.

Verze sestavení 268

15.01.2007

V přehledech je zobrazen aktuální kurz měn dle ČNB. Vidíte pouze ty měny, které máte nadefinovány v číselnících pro použití. U měn, kde nebylo možno získat aktuální kurz, je zobrazen poslední nale...

Verze sestavení 269

16.01.2007

Číslování faktur a dokladů bylo upraveno tak, aby při smazání faktury, která je poslední v číslech, došlo ke snížení číslovací řady a hodnota číselné řady byla znovu použitelná. U faktur a dokladů...

Verze sestavení 271

19.01.2007

Nové role v systému: Přidali jsme spousty nových rolí do systému, díky nimž můžete pro ostatní uživatele nastavit různá přístupová práva, ať už jenom pro čtení nebo plný přístup do různých částí s...

Verze sestavení 273

23.01.2007

Nové položky přijatých faktur - Bankovní spojení, IBAN, SWIFT Přidali jsme komentáře v editaci číslovacích řad. Tiskové sestavy dokladu byly mírně přepracovány.

Verze sestavení 275

02.02.2007

Editace údajů firmy u faktur a dokladů. Do editačních formulářů faktur a dokladů jsme přidali možnost upravit údaje o vlastní firmě na faktuře/dokladu. Zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka...

Verze sestavení 276

09.02.2007

Byla opravena chyba při generování PDF. Tato chyba se vyskytovala při použití speciálních znaků zadaných do faktur, dokladů atd. Ještě jednou se omlouváme zákazníkům, které tato chyba postihla.

Verze sestavení 280

20.02.2007

Oprava chyby při automatickém vytváření záznamů v knize DPH z vydaných faktur. V tiskových sestavách PDF se všechny obrázky v případě přizpůsobení velikosti nebudou deformovat. Zvětšení nebo zmenš...

Verze sestavení 285

02.03.2007

Přibyla možnost vytvořit partnera při zadávání nové faktury nebo dokladu přímo z údajů zadaných v daném dokladu. Stačí zaškrtnout Vytvořit nového partnera a po úspěšném vytvoření /editaci faktury ...

Verze sestavení 286

06.03.2007

Přidali jsme k možnosti exportovat některé důležité seznamy do PDF dokumentu také export do CSV formátu. CSV formát je standartně asociován tabulkovému procesoru Excel.

Verze sestavení 289 - důležité změny práce s fakturami

03.04.2007

Od této verze se všechny faktury již nebudou potvrzovat ručně jako zaplacené, ale bude docházet k jejich automatickému potvrzení na základě vytvoření vztažených pokladních dokladů a záznamů v peně...

Verze sestavení 292

16.04.2007

Tato verze sebou přináší vylepšené tiskové sestavy. Jedná se o opravy některých chyb vzniklých při generování PDF dokumentů s podporou UTF-8. Zejména jsme však upravili tiskové sestavy seznamů a po...

Verze sestavení 300

09.05.2007

Verze 300 obsahuje tyto novinky a vylepšení Elektronicky vyplnitelné daňové přiznání k DPH. Nyní máte možnost si vytvořit, uložit kdykoliv editovat všechny údaje k přiznání k DPH. Toto si poté můž...

Plánovaná údržba serveru 10. 6. 2007

04.06.2007

Dne 10. 6. 2007 - neděle, dojde k výpadku serveru v odpoledních a večerních hodinách mezi 13. až 22. hodinou. Žádáme proto zákazníky, aby si důležité operace ve svém účetnictví provedli s předstihe...

Upgrade sÚčto.cz 1.7.2007

29.06.2007

Dovolujeme si Vás upozornit na delší výpadek aplikace v neděli 1.7.2007 odpoledne z důvodu přechodu na nový ceník. Během této doby bude aplikace zcela nepřístupná. S předstihem si proto proveďte po...

Sesterský projekt sMoney.EU - osobní finance ZDARMA

20.08.2007

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit na sesterský projekt sMoney.EU (www.smoney.eu), který Vám nabízí vedení osobních financí a to zcela ZDARMA