Blog

Kdy se vám vyplatí stát se dobrovolně plátcem DPH?

11.08.2016

Každý podnikatel, který překročí za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců obratovou hranici 1 000 000 Kč, se ze zákona stává plátcem DPH. Podnikatel se však může k DPH přihlásit i dobrovolně. Pro...

Švarcsystém. Jaké jsou jeho znaky?

04.08.2016

Kdy se jedná o švarcsystém? Pokud si zřídíte živnostenský list a nechcete být součástí švarcsystému, musí se jednat o vztah mezi vámi a firmou, jako o vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Nesmí ...

Odpočet úroků z hypotéky od základu daně.

27.07.2016

Úroky z hypotéky lze odečítat ze základu daně, čímž se liší od ostatních úvěrů. Základ daně je možné snížit o zaplacené úroky z úvěru. Hypotéka musí být poskytnutá bankou, nevztahuje se na hypotéky...

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

19.07.2016

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na práci, která nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. V rámci DPČ můžete pracovat pro jednoho zaměstnavatele déle než 300 hodin za ...

Studenti a daně.

07.07.2016

Studenti, odvedli jste už nějaké peníze na dani z příjmu? To neznamená, že jste o ně definitivně přišli! Důležitá je sleva na poplatníka. Nejen studenti, ale všichni poplatníci, kterým v kalendářní...

Daňové přiznání s daňovým poradcem.

29.06.2016

Svá daňová přiznání museli poplatníci doručit na finanční úřady nejpozději 1. dubna 2016. S přiznáním vám může pomoct daňový poradce, a tím lze využít druhý termín 1. července 2016. Daňové přiznání...

Dohoda o provedení práce (DPP).

23.06.2016

Se zaměstnavatelem či zaměstnancem můžete uzavřít jednu, ale i více dohod o provedení práce. Podmínkou je omezený počet hodin práce. U jednoho zaměstnavatele nesmí celkový rozsah vaší práce přesáhn...

Chystáte se založit s.r.o. ? Pojďme si připomenout pár důležitých informací.

15.06.2016

Obecně lze říci, že založení s.r.o. je nyní jednodušší. Pro založení společnosti je potřebné uzavřít společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, složit základní jmění společnosti (nebo jeho č...

Daňové zvýhodnění na dítě. Jaké jsou podmínky?

08.06.2016

Kdy se zvýhodnění uplatňuje? Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jen jeden z rodičů. Zvýhodnění je možné začít uplatňovat v měsíci ve kterém se dítě narodilo. Podmínkou pro uplatnění zvý...

Upozornění na změnu bankovního účtu

31.03.2016

Vážení uživatelé sÚčta, dovolujeme si Vás upozornit, že před časem došlo ke změně bankovního účtu pro zasílání platebza placenou verzi systému. Věnujte, prosím, pozornost platebním údajům na vyst...

Spustili jsme pro vás novinku v podobě kontrolního hlášení

05.02.2016

Od 1. 1. 2016 mají plátci daně z přidané hodnoty zákonnou povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů a dalších dokladů o poskytnutí služeb nebo dod...

PF 2016

22.12.2015

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016

Občané, máte již své on-line důchodové konto?

04.05.2015

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila novou užitečnou internetovou službu. Každý občan má od března 2015 otevřené své důchodové on-line konto. Ze svého domova si můžete ohlídat, zda m...

Pozor na včasné odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014

16.04.2015

Do 4. května 2015 musí všechny OSVČ doručit své zdravotní pojišťovně a příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení "Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". Dle ročního hrubého zisku uvedené...

Budou muset tátové na rodičovskou dovolenou?

17.03.2015

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová – Tominová, která stojí například za letošním zvýšením minimální mzdy, je známá svou snahou pomáhat maminkám. Tentokrát se snaží prosadit mechan...

Nový filtrační nástroj

03.03.2015

Ve výpisu faktur najdete nové záložky (filtry), díky kterým můžete snadno přepínat mezi Všemi fakturami, Nezaplacenými a Nezaplacenými po splatnosti v případě vydaných faktur. Ve fakturách přijatýc...

Nejčastější chyby odhalené "berňákem"

03.03.2015

Finanční úřad neboli slangově “berňák” si v posledních letech stále více “došlapává” na neplatiče daní a čím dál tím více podnikatelů se obává daňových kontrol z finančních úřadů. Většina z podnika...

Nový vzhled webu

24.02.2015

Půl roku uplynulo od poslední významné změny designu v rámci samotné aplikace súčto. Naším cílem je vytvořit jednotný styl, který bude pro naše zákazníky a partnery snadno rozpoznatelný. A proto js...

10% sazba DPH

05.01.2015

Od 1. 1. 2015 vešla v platnost nová snížená sazba DPH 10%. Tuto sazbu můžete samozřejmě zohlednit také při fakturacích v aplikaci súčto. 

Propojení s ARES

13.10.2014

Spustili jsme novou funkci! Pro větší pohodlí, snadnější užívání aplikace a především rychlejší tvorbu faktur lze nyní využít automatické načtení údajů o dodavateli/odběrateli z ARESU už při rychlé...

Nejsme anonymní roboti, jsme tým lidí.

26.09.2014

Nejsme žádní anonymní roboti. Za projektem súčto stojí tým lidí, kteří neustále pracují na zlepšování aplikace a zajišťují non-stop technickou podporu. Lidská stránka v pozadí aplikace je pro nás p...

Spouštíme nové, vylepšené súčto!

05.08.2014

Pro zlepšení uživatelského prostředí a snadnější orientaci v aplikaci súčto jsme se rozhodli vytvořit její novou verzi, kterou jsme spustili právě dnes! Vyzkoušejte a osvojte si nové možnosti, kter...

Screenshoty nové verze

17.07.2014

Ke dni 30. 7. 2014 bude spuštěna nová verze systému súčto. Jak jsme před několika dny slibovali, zveřejňujeme aktuální podobu nového designu aplikace viz screenshoty níže. Nové súčto, přehlednější ...

Spuštění nové verze systému

31.07.2014

Určitě jste si všimli, že nová verze súčto ještě není spuštěna. Oproti předpokládanému termínu se datum spuštění přesouvá na noc ze 4. 8. na 5. 8. 2014 (Po/Út). Moc si vážíme Vaši přízně a proto ne...

Nová verze systému s novým vzhledem

26.06.2014

Nejpozději ke dni 30. 7. 2014 bude spuštěna nová verze aplikace súčto společně s jejím novým responzivním designem. Nová verze bude uživatelsky přívětivá a bude obsahovat řadu systémových vylepšení...